DISCLAIMER

De website van Fieldstars is met de grootst mogelijke zorg en precisie samengesteld. Desondanks kan het zijn dat er onjuistheden op de website beschreven staan. Fieldstars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die direct of indirect zou kunnen voortvloeien uit informatie of andere gegevens op deze website. Het bezoeken van deze website gebeurt dan ook volledig voor eigen rekening en risico van de website-bezoeker. In het bijzonder betekent dit dat Fieldstars geen aansprakelijkheid aanvaardt voor welke schade dan ook, die direct of indirect zou kunnen voortvloeien uit een bezoek aan de website van Fieldstars. Fieldstars aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Deze website en de inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, berusten deze rechten bij Fieldstars. Het is niet toegestaan (informatie van) deze website, of delen ervan te verveelvoudigen, te gebruiken, verkopen, verhuren of anderszins zonder schriftelijke toestemming van Fieldstars. Persoonsgegevens die door Fieldstars verwerkt worden, worden vertrouwelijk behandeld. Meer informatie over het (vertrouwelijk) verwerken van persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring.

Tenslotte kunnen aan de website van Fieldstars geen rechten worden ontleend. Fieldstars heeft altijd het recht om de op de website getoonde informatie eenzijdig te wijzigen in de gevallen waarin Fieldstars dit nodig acht en daartoe wettelijk gezien de bevoegdheid toekomt.

De op de website van Fieldstars getoonde foto’s zijn genomen door en behoren auteursrechtelijk toe aan: Martine Krekelaar.