PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Gegevensprivacy is van groot belang voor Fieldstars en we willen open en transparant zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden dan ook met zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd.

Inleidende bepalingen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Fieldstars aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen om zo op de hoogte te zijn van jouw privacyrechten. Fieldstars is met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van haar werknemers verwerkingsverantwoordelijke.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Fieldstars jouw persoonsgegevens verwerkt en wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel jouw persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Fieldstars aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Fieldstars valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Fieldstars kan de privacyverklaring aanpassen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18-05-2019.

Gebruik van jouw persoonsgegevens

In de eerste plaats worden jouw persoonsgegevens verwerkt zodat jij op een normale manier gebruik kan maken van de diensten van Fieldstars en jij tijdig je loon kan ontvangen. Jouw persoonsgegevens worden tevens verwerkt voor het sollicitatieproces en om contact op te nemen met jou. Bij het sollicitatieformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Fieldstars verwerkt enkel gewone en geen bijzondere persoonsgegevens. Als jij werkt of wilt komen werken bij Fieldstars hebben wij de volgende gegevens van je nodig:

  • Naam;
  • Adres;
  • Postcode;
  • Woonplaats;
  • Geboortedatum;
  • Telefoonnummer;
  • E-mail adres;
  • BSN-nummer;
  • Financiële gegevens (IBAN);

Via het contactformulier op de website, waarmee je kan solliciteren bij Fieldstars, wordt jouw telefoonnummer en voor- en achternaam gevraagd. Het telefoonnummer is nodig om contact met je op te kunnen nemen en een eventuele sollicitatie in te plannen.

Beveiliging

Fieldstars heeft passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Enkel geautoriseerde werknemers van Fieldstars hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. De website van Fieldstars heeft een SSL-certificaat, waardoor jouw persoonsgegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Verder worden jouw persoonsgegevens opgeslagen op servers binnen de EU, worden jouw gegevens niet gedeeld met derden en worden jouw gegevens niet gepubliceerd.

Bewaartermijnen

Jouw persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan jou te leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Rechtsgronden

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor legitieme doeleinden. Er worden alleen persoonsgegevens van jou verwerkt die nodig zijn om de legitieme doeleinden te behalen. Bovendien vragen wij uitdrukkelijk jouw toestemming bij verwerkingen van jouw persoonsgegevens waarbij jouw toestemming vereist is.

Cookies 

Fieldstars maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer als jij de website van Fieldstars bezoekt, wordt er technische informatie verzameld zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Fieldstars om een goede website te kunnen leveren aan jou.

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kan Fieldstars (via onderstaande e-mail) een verzoek toesturen indien je gebruik wenst te maken van één van jouw rechten die betrekking hebben op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fieldstars.

Indien je vragen hebt over de privacyverklaring, over de wijze waarop Fieldstars jouw persoonsgegevens verwerkt, of één van jouw bovengenoemde privacyrechten wilt uitoefenen, kan je contact met ons opnemen via info@fieldstars.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Fieldstars helpt je altijd graag als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor word je verwezen naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Fieldstars B.V.
A. Hofmanweg 2F
2031 BH Haarlem
info@fieldstars.nl